Truckparkshantering

Out-sourcing av sin truckpark har många fördelar. Det kan vara lönsamt att överlåta hanteringen av truckparken till någon med erfarenhet.

Lika väl är det viktigt att noga välja en partner för detta område, både ur ett kostnadsperspektiv och på hur väl kommunikationen fungerar.
Om truckparken blir omhändertagen på rätt sätt fungerar truckarna som de ska samt att back-up finns om något oförutsett skulle inträffa.

Fördelarna med vår hantering av din truckpark:

 • Spetskompetens, och erfarna tekniker
 • En kontakt – tillgänglig telefon dagtid, mail dygnet runt
 • Tekniker på plats alt. reparatör inom någon timme
 • Har erfarenhet och reservdelstillgång till alla märken
 • Skräddarsydda serviceprogram
 • Engagemang och kontaktperson
 • Allt på samma faktura alt uppdelat
 • Utbildning av de flesta truckmodeller
 • Flexibilitet

Vårt intresse i detta område är att vi kan på ett effektivt sätt sköta om er truckpark och även sänka era kostnader för truck-användningen. En stor del av kostnaderna för truckarna beror ofta på operatörerna, men trivs man i sin truck så tar man hand om den, gillar man även truckteknikern så ökar motivationen att hålla trucken hel och ren.
Vi ser till att det fungerar. Vår idé är att vara specialiserade och på så sätt sköta truckarna mer effektivt och dra nytta av synergierna från vår övriga verksamhet. Huvudsyftet är att ni som företag ska kunna ägna er åt er kärnverksamhet och förlita er på att truckarna alltid fungerar.

 • Erbjuder en fungerande flotta
 • Felsökningsutrustning, och kompetens
 • Finansiering
 • Förarutbildning
 • Service och reservdelar
 • Grundlig genomgång och historik om varje maskin
 • Batteribytessystem och hantering
 • Däck-hantering

TRUCKPARKS – RAPPORTERING OCH DATA

Truckarna kan loggföras med allt ifrån krocksensorer till daglig genomgång. Speciellt vid större truckparker har det visat sig att personlig inloggning och krocksensorer gör att operatörerna tar hand om truckarna på ett bättre sätt, utan att för den delen minska sin produktivitet. Det finns många kostnader att spara här, däck, stillestånd, reservdelar, och framför allt om man lyckas reducera personskador genom att införa ett ansvarstänkande. Men grundregeln är att om truckförarna är nöjda så tar de hand om sina truckar.

FLEXIBILITET OCH MATCHNING AV DINA BEHOV..

Vi är flexibla och har erfarenhet. Men för att det ska bli riktigt bra så behöver vi kommunicera så vi får fram en bra lösning för service och underhåll, rapportering av fel, brister, möjliga förbättringar och feedback. Och inte minst löpande föra en dialog om hur förändring av behov, toppar och dalar. Det finns olika lösningar att klara topparna och även olika lösningar att ta sig ur dalarna. Vi tror på flexibilitet.

STÄNDIG FÖRBÄTTRING…

Vi försöker ständigt att ligga i topp och utveckla oss. Kvalitet är ett av våra ledord och den tjänst vi erbjuder ska fungera. Vi snappar ständigt upp nyheter och nya funktioner inom ergonomi, kvalitet, och underhåll. Hittar vi områden som vi tror att ni kan göra besparingar så är vi inte sena med att säga till. En förutsättning för partnerskap är att båda ska tjäna på samarbetet, och kan man bli bättre så gynnar det båda.
Kontakta oss idag och få reda på hur bra vi passar ihop!