Kvalitet

Systemtruckar skall, som organisation, kännetecknas av engagemang, kompetens och pålitlighet. All verksamhet skall utgå från de krav som samhället, kunderna och medarbetarna ställer.
Med kunden i centrum jobbar vi för att hålla största möjliga service, och att alltid se till att varje kund får den hjälp han behöver.
Systemtruckar skall i sin verksamhet verka för kretsloppstänkande samt uthållig utveckling. Ständig förbättring liksom förebyggande av föroreningar och olycksrisker skall ses som naturlig del i all vår verksamhet.

Hos Systemtruckar är varje medarbetare viktig.

Det dagliga arbetet skall präglas av en öppen attityd som främjar trivsel, goda arbetsförhållanden och den enskildes utveckling.

Vi har ett ständigt pågående miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete.