Apex

Apex

Apex Import

Apex Import Grundades 1946 och redan då var inriktningen fokuserad på produkter inom industrisäkerhet. Företaget erbjuder idag säkerhetsprodukter inom en rad olika segment, tex. backsensorer, kameror & belysning för truckar.
Målet är att kunna erbjuda kunderna de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna med minsta möjliga miljöpåverkan.