Arbetsmiljö och Ansvar

Truckar, Arbetsmiljö och Ansvar (1 dag).

Öka dina kunskaper kring arbetsmiljölagen och truckhanteringen på arbetsplatsen.

Det ställs höga krav på arbetsgivare idag kring arbetsmiljön och även när det gäller truckhantering. För att underlätta ert arbete inom ämnet har vi satt ihop en utbildning som ger dig kunskaper om ansvar, skyldigheter och befogenheter i Arbetsmiljöansvaret. Utbildningen vänder sig till Dig som är Arbetsmiljöansvarig/VD eller Dig som ansvarar för att reglerna efterföljs på din arbetsplats.

Kunskapskrav för att leda och kontrollera arbete med truck

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:5 ”Användning av truckar”, §20 står följande:
”Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att kunna utföra arbetet säkert. Det finns särskilda kurser för dem som leder och övervakar arbete med truckar. Det är viktigt att dessa personer förutom kunskaper också har tillräckliga resurser och befogenheter.”
Läs gärna mer på arbetsmiljöverket AFS 2006-5 vad gäller truckar.

Kursens innehåll:

  • Arbetsmiljöansvar i ditt företag ”Arbetsgivaransvar”
  • Vilka krav ställs på mig som Arbetsmiljöansvarig
  • Vad innebär truckansvar
  • Att göra riskanalyser
  • Systematiskt arbete med truckar -och truckhantering
  • Säkerhets- och skyddsansvariga
  • Skyddsombud m.fl.

Arbetsmiljölagen, gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket. CE-märkningskrav, arbetsledningens ansvar, utbildningskrav, körtillstånd m.m.

Möjlighet till slutprov och utbildningsbevis.

Plats: Vagngatan9, 702 27 Örebro.
Pris: 1 800 kr exkl. moms.

För ev. frågor och anmälan: e-post: utbildning@systemtruckar.se eller tel. 019-20 74 70.

Obs: Begränsat antal platser.