Systemtruckar + Bernströms Truck

Vi är glada att kunna presentera ett förvärv av Bernströms Truck AB i Västervik.

Med start den 1 september blev Bernströms Truck AB ett helägt dotterbolag till Systemtruckar i Örebro AB.

Målet med förvärvet är att växa geografiskt och ge möjlighet till större bearbetning av marknaden i de områden vi täcker idag.

Arne Bernström som har drivit bolaget kommer att finnas med på vår resa fram till sin pension under kommande året.
Kunskapen som Arne besitter inom detta område är viktig och därför är vi glada att han kommer att finnas med framåt under tiden
Systemtruckar tar över driften av bolaget.

För Er kunder kommer detta inte att ändra något, mer än att ni får en starkare partner att samarbeta med framöver.