Verksamhetspolicy

Systemtruckar AB erbjuder marknaden ett helhetskoncept avseende på truckar så som utbildning, service och reparationer.

  • Vi utför regelbundet riskanalyser för att trygga våra medarbetares arbetsmiljö.
  • Vi följer gällande lagar och krav som vi omfattas av, och genom ödmjukhet och lyhördhet tillfredsställa våra kunders specifika krav behov och förväntningar.
  • Vi sätter kunden i centrum och vårt motto är engagemang, kompetens och pålitlighet.
  • Vi engagerar all personal i vårt förbättringsarbete och ställer relevanta kvalitets och miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartner.
  • Vi verkar för resursbevarande utveckling genom uthyrning och leasing av truckar och med en optimal samordning av transporter/tjänsteresor vid serviceuppdrag. Med detta i fokus vill vi minska vår totala bränsleförbrukning.